• Chcesz napisać swój życiorys?


EUROPASS – CV
Przygotuj Europass – CV, który uławti zebranie wszystkich informacji piszącym CV po raz pierwszy. Dokument ten  umożliwi pełną prezentację umiejętności zdobytych w szkole i poza nią.

 

  • Chcesz zaprezentować swoją znajomość języków obcych?


EUROPASS – PASZPORT JĘZYKOWY
Wykorzystaj Europass – Paszport Językowy. Ułatwi on samoocenę umiejętności językowych i pozwoli zaprezentować je w przejrzysty sposób.

 

  • Planujesz szkolenie, staż lub pracę za granicą?


EUROPASS – MOBILNOŚĆ
Jest to dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim. Dzięki niemu potwierdzone zostaną okresy nauki, stażu, praktyk czy pracy za granicą w ramach wyjazdu zorganizowanego.

 

  • Kończysz studia?


EUROPASS – SUPLEMENT DO DYPLOMU SZKOŁY WYŻSZEJ
Wykorzystaj Europass – Suplement do Dyplomu Szkoły Wyższej. Umożliwi on przedstawienie umiejętności uzyskanych w toku studiów, a także ułatwi posługiwanie się dyplomem szkoły wyższej na obszarze UE i innych krajów.

 

  • Zamierzasz przystąpić do egzaminu zawodowego?


EUROPASS – DOKUMENTY DLA ABSOLWENTÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, a także Europass – Suplement do Świadectwa Czeladniczego lub Dyplomu Mistrzowskiego to certyfikaty zawierające informacje na temat wiedzy i kwalifikacji posiadacza dyplomu ukończenia kształcenia i szkolenia zawodowego.