• Szukasz pracy w kraju lub za granicą?


EUROPASS – CV
Jest to dokument umożliwiający przedstawienie swoich umiejętności i kwalifikacji w jasny i efektywny sposób.

EUROPASS – PASZPORT JĘZYKOWY
To dokument prezentujący stopień znajomości języków obcych zgodnie z jednolitymi kryteriami przyjętymi na obszarze całej UE.

  • Planujesz szkolenie, staż lub pracę za granicą?


EUROPASS – MOBILNOŚĆ
Jest to dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim.

  • Chcesz w przejrzysty sposób zaprezentować posiadane kwalifikacje?


EUROPASS – SUPLEMENT DO DYPLOMU SZKOŁY WYŻSZEJ
Jest to dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia studiów wyższych.

EUROPASS – DOKUMENTY DLA ABSOLWENTÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, a także Europass – Suplement do Świadectwa Czeladniczego lub Dyplomu Mistrzowskiego to certyfikaty zawierające informacje na temat wiedzy i kwalifikacji posiadacza dyplomu ukończenia kształcenia i szkolenia zawodowego.