• Planujesz zatrudnić pracowników?


EUROPASS – CV
Poproś osoby ubiegające się o pracę o wypełnienie Europass – CV. Pozwoli Ci na uzyskanie przejrzystego obrazu ich umiejętności i kompetencji.

EUROPASS – PASZPORT JĘZYKOWY
Jeżeli na danym stanowisku lub dla całej organizacji istotne są umiejętności językowe, kandydaci powinni wypełnić także Europass – Paszport Językowy.

  • Planujesz wysłać pracowników na szkolenie lub do pracy za granicą?


EUROPASS – MOBILNOŚĆ
Jest to dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim.

  • Chcesz dowiedzieć się więcej na temat kwalifikacji?


EUROPASS – SUPLEMENT DO DYPLOMU SZKOŁY WYŻSZEJ
Jest to dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia studiów wyższych.

EUROPASS – DOKUMENTY DLA ABSOLWENTÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, a także Europass – Suplement do Świadectwa Czeladniczego lub Dyplomu Mistrzowskiego to certyfikaty zawierające informacje na temat wiedzy i kwalifikacji posiadacza dyplomu ukończenia kształcenia i szkolenia zawodowego.