Digitally-signed credentials – nowa odsłona e-Portfolio

Digitally-signed credentials – nowa odsłona e-Portfolio

Komisja Europejska opracowuje Europejską Infrastrukturę Cyfrowych Poświadczeń Kwalifikacji (EDCI)– zestaw narzędzi, usług i oprogramowania wspierającego wydawanie autentycznych, zabezpieczonych przed manipulacją cyfrowych poświadczeń kwalifikacji zdobytych na poszczególnych etapach edukacji (także pozaformalnej) w całej Europie.

Cyfrowe poświadczenia kwalifikacji (Digitally-signed Credentials) zwiększą skuteczność oraz możliwość przenoszenia kwalifikacji i umiejętności między krajami.  Zmniejszą obciążenia administracyjne obywateli, instytucji edukacyjnych i przedsiębiorstw.  EDCI ma zapewnić jednolity format dokumentów, takich jak certyfikaty uczestnictwa, wyniki egzaminów, stopnie naukowe, dyplomy, certyfikaty zawodowe, referencje i wszelkie inne oświadczenia związane z edukacją. Posiadacze dokumentów w bezpieczny sposób będą je mogli przechowywać w e-Portfolio
i udostępniać wszystkim zainteresowanym stronom (uczelnie, pracodawcy, serwisy rekrutacyjne).

Celem Komisji Europejskiej jest dostarczenie zestawu narzędzi, usług i oprogramowania dzięki którym projekt cyfrowych poświadczeń kwalifikacji wejdzie w życie. EDCI jest opracowywana jako część Nowego Europass w celu wspierania przejrzystości prezentowania umiejętności i kwalifikacji w Europie.

Komisja opracowała projekt bazy danych dla poświadczeń ukończenia nauki. Projekt bazy danych jest obecnie dostępny do wglądu do końca 2019 r. Konsultacje rozpoczęto jednocześnie na dwóch platformach w celu dotarcia do jak najszerszej grupy zainteresowanych. Krajowe Centrum Europass zaprasza do podzielenia się swoją opinią i pozostawienia komentarza do końca 2019 r. za pośrednictwem jednej z nich:

– JoinUp- platforma współpracy Komisji na rzecz promowania interoperacyjności: https://joinup.ec.europa.eu/solution/european-digital-credentials-infrastructure-data-model/release/020

oraz

– GitHub- strona internetowa służąca do konsultacji na temat projektów typu open source: https://github.com/european-commission-europass/EDCI-Data-Model

Więcej szczegółowych informacji odnośnie EDCI, Digitally-signed Credentials, New Europass i e-Portfolio znaleźć można TUTAJ.

 

 

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!