Co nowego w edukacji zawodowej w trakcie Roku Szkoły Zawodowców

Co nowego w edukacji zawodowej w trakcie Roku Szkoły Zawodowców

Odkąd Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło aktualny rok szkolny Rokiem Szkoły Zawodowców wiele się wydarzyło. Jeszcze w grudniu wzięliśmy udział w organizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce konferencji „Zawodowcy na start”. W ostatnich dniach można zaobserwować uruchomienie kilku dalszych, niezależnych inicjatyw na rzecz osób poszukujących kształcenia zawodowego. Innymi słowy, działania MEN znajdują konkretne odzwierciedlenie w działaniach różnych instytucji.

Biuro Edukacji m. st. Warszawy opublikowało na początku marca kolejną, ósmą już edycję informatora o warszawskich szkołach zawodowych. Wszyscy zainteresowani znajdą w nim szczegółową ofertę poszczególnych szkół. Rutynowo w informatorze znalazła się też informacja na temat dokumentów Europass.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej uruchomił portal doradztwa edukacyjno – zawodowego, który zawiera m. in. wyszukiwarkę zawodów, szkół i instytucji dla poszukujących doradztwa edukacyjno – zawodowego w poszczególnych województwach.

Ponadto na stronie Ministerstwa od końca lutego można znaleźć Mapę Szkół Zawodowych. Mapa przeznaczona jest przede wszystkim dla gimnazjalistów, którzy są zainteresowani ofertą szkół zawodowych działających w ich okolicy.

W odniesieu do powyższych działań należy też odnotować, że na poziomie krajowym Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji. Dzięki czemu rysuję się szansa, że dyplomy i certyfikaty będą porównywalne, określona zostanie jakość kursów i szkoleń, a polskie firmy zyskają nowe narzędzie do potwierdzania swojej konkurencyjności. Projektowane rozwiązania to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Jako instytucja obecna i mająca swoją istotną rolę w systemie edukacji, także zawodowej, trzymamy kciuki, aby finał prac parlamentarnych adekwatnie odpowiedział na rozbudzone w projekcie nadzieje.

Opracowano na podstawie newslettera MEN z dn. 31 marca 2015 , szczegóły: http://men.gov.pl/newsletter/newsletter

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!