Wrzesień 2019

System EMOL – od 1 października 2019 startuje nowa formuła on-line zatwierdzania dokumentów Europass Mobilność

Od 1 października 2019 dokument Europass-Mobilność wystawia się i zatwierdza w systemie EMOL (Europass-Mobilność On-Line), który zastąpi system […]

Walidacja uczenia się pozaformalnego i nieformalnego – podziel się swoją opinią

Zapraszamy do udziału w publicznych konsultacjach dotyczących oceny Zalecenia Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie […]

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!