Marzec 2016

Wystartuj w Konkursie Europass Testimonials :-)

Świętujemy funkcjonowanie programu Europass  i w ramach naszego świętowania zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym przez […]

Europass na targach pracy Absolvent Talent Days

Spotkaj się z nami na prestiżowych targach pracy i praktyk – Absolvent Talent Days! Zapraszamy na nasze stoisko […]

Zostań korespondentem Europejskiego Portalu Młodzieżowego!

Inte­re­su­jesz się dzien­ni­kar­stwem? Dobrze piszesz? Chcesz zdo­być doświad­cze­nie jako redak­tor? Zostań kore­spon­den­tem Euro­pej­skiego Por­talu Mło­dzie­żo­wego. Współ­praca kore­spon­dentów z Euro­pej­skim […]

MARZEC POLSKIM MIESIĄCEM NA FACEBOOKOWYM PROFILU EUROPASS EUROPE

W tym roku to marzec jest polskim miesiącem na facebookowym profilu Europass Europe. Będziemy zarządzać treścią i informować […]

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!