Spotkanie Krajowych Centrów z Europy w Gdańsku

Spotkanie Krajowych Centrów z Europy w Gdańsku

Od Norwegii po Maltę, przez Portugalię aż do Turcji. W dniach 11-13 kwietnia odbyło się spotkanie krajowych centrów z całej Europy. Odwiedzili nas pracownicy 27 Krajowych Centrów Europass z 25 krajów, a także pracownik Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) oraz Menadżer ds. Europass ze strony Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). Dzięki połączeniu internetowemu w spotkaniu wziął udział przedstawiciel Komisji Europejskiej, William O’Keeffe z Dyrekcji Generalnej Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL).

Było to pierwsze spotkanie całej sieci zorganizowane przez jedno z Krajowych Centrów Europass. Dodatkowo ważne o tyle, że pierwsze od kilku lat odkąd Komisja Europejska zrezygnowała z organizacji spotkań pojedynczych sieci na rzecz połączonych spotkań zarządczych obejmujących Euroguidance, EQF-NCP i Europass. Efekty spotkania świadczą najlepiej, że powrót do idei spotkań po trzyletniej przerwie jest niewątpliwie powrotem do dobrej tradycji.

Wydarzenie poprzedzone było dwoma spotkaniami międzynarodowych grup roboczych Europass, pierwszej ds. Mobilności oraz drugiej, ds. Suplementów Zawodowych. W ramach spotkań międzynarodowych grup roboczych, które odbywają się regularnie kilka razy do roku, ustalane są bieżące działania i strategie dotyczące poszczególnych dokumentów Europass bądź innych kluczowych dla sieci zagadnień. Dodatkowo uczestnicy spotkań wymieniają się poglądami na działania oraz szukają pomysłów na rozwiązanie wspólnych trudności. Tak było również i tym razem. W obu grupach uczestnicy analizowali m.in. scenariusz europejskiego badania użytkowników suplementów zawodowych Europass, a także omawiali propozycje przyszłego kształtu dokumentu Europass-Mobilność.

We wtorek, 12 kwietnia rozpoczęło się właściwe spotkanie sieci: „2016 Europass Network Meeting”. Wydarzenie otworzył Marcin Rolnik, dyrektor programu Erasmus+ i członek zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Konrad Romaniuk, koordynator Krajowego Centrum Europass w Polsce. Rolę Fundacji oraz jej pozycję w polskim systemie edukacji wraz z omówieniem statystyk i realizowanych programów zaprezentował dyrektor Marcin Rolnik. Następnie, dzięki połączeniu internetowemu, głos zabrał przedstawiciel Komisji Europejskiej referując stan prac nad reformą aktualnej decyzji nr 2241 o Europass, a także przesłanki strategiczne na przyszłość. Po tej prezentacji rozgorzała intensywna dyskusja. Po tak mocnym otwarciu, nastąpiło niemniej ciekawe wystąpienie pracownika CEDEFOP, Philippa Tissot, jednego ze współtwórców Europass, który w codziennej pracy aktywne wspiera i tworzy sieć na poziomie międzynarodowym. Zaprezentował on między innymi plany i pomysły Centrum dotyczące zmian na europejskim portalu Europass.

Następnie, zgodnie z programem, swoją prezentację przedstawił najważniejszy dla sieci i jednocześnie najbliższy zebranym przedstawiciel instytucji europejskich, Eugenio Delfino (menadżer EACEA). Poza bardzo ważnymi kwestiami roboczymi, omówił także m. in. wizję dalszej współpracy oraz podtrzymał swoje zaangażowanie we wsparcie zarządcze Europass. Tu również trzeba wspomnieć o równie burzliwej i gorącej dyskusji po tej wypowiedzi. W następnych wystąpieniach zaprezentowano m.in. wypracowany wspólnie strategiczny dokument będący naszą wizją przyszłego rozwoju sieci : „Europass 2020 – Innovation Paper”. Oba dni obfitowały także w sesje typu „karuzela”, gdzie w osobnych narożnikach moderatorzy wspólnie z grupami roboczymi stworzonymi ad hoc z uczestników, opracowywali zagadnienia cząstkowe, składające się razem na węzłowe problemy funkcjonowania naszej sieci. Metoda taka, w odróżnieniu od jednostronnych prezentacji, czy też najbardziej burzliwych dyskusji, które nie zawsze przynoszą materialny efekt, daje realną szansę na miejscu uzgodnić punkty widzenia i co ważniejsze wypracować rzeczywiste rezultaty. Efekty prac poszczególnych narożników były następnie prezentowane i dyskutowane w trakcie dedykowanych sesji plenarnych w celu osiągnięcia właściwych wszystkim rezultatów. Dla uczestników również bardzo ważne okazały się przerwy między poszczególnymi punktami programu spotkaniu oraz część nieformalna, którą zaplanowano tak aby obfitowała w okazje do wzajemnych kontaktów, dyskusji, poszukiwania synergii oraz planowania przyszłych bilateralnych i multilateralnych projektów w ramach Europass.

Reasumując , udało się uzgodnić wspólny, europejski punkt widzenia w wielu sprawach ważnych dla sieci, podsumować dotychczasowy, wieloletni dorobek na przykład poprzez wspólną analizę jego słabych i mocnych stron, a także szans i zagrożeń na przyszłość. Spotkanie było ważnym forum   wymiany pomysłów i działań w perspektywie przyszłości. Można też powiedzieć, że ranga Polski jako kraju, a także Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pełniącej funkcję Krajowego Centrum Europass została podniesiona dzięki temu, że to właśnie nam udało się moderować połączone stanowisko sieci na temat wielu spraw kluczowych, zanim zostanie ono przekazane do Komisji w postaci sprawozdania. Goście mieli również okazję zakosztować bogatego dorobku historycznego i cywilizacyjnego wspaniałego miasta Gdańska, które stanowiło doskonale tło dla spotkania i wspólnej ciężkiej pracy.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!