Listopad 2009

Europass dla pracodawców

We współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego Krajowe Centrum Europass oraz Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci organizuje cykl […]

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!