Marzec 2009

Konferencja “Kierunki zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym”, 3 kwietnia 2009, Jarosław

W trakcie konferencji pt. “Kierunki zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym”, na zaproszenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Centrów Kształcenia […]

Warsztaty „EUROPASS – większe szanse na rynku pracy”, 28.04.2009, Koszalin

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie organizuje warsztaty dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z regionu powiatu koszalińskiego, mające na […]

Seminarium “Edukacja i zatrudnienie za granicą”, 24.03.2009, Łomża

W trakcie seminarium “Edukacja i zatrudnienie za granicą”, organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, przedstawiciel Krajowego Centrum […]

Seminarium w Elblągu, 20.03.2009

Na zaproszenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty, w dniu 20 marca 2009 odbędzie się seminarium dla dyrektorów i nauczycieli szkół […]

Seminarium informacyjne, 20.03.2009, Katowice

Na zaproszenie Kuratorium Oświaty w Katowicach, w dniu 20 marca 2009, na spotkaniu informacyjnym dla dyrektorów i nauczycieli […]

Prezentacja portfolio dokumentów Europass, 17.03.2009, Toruń

Na zaproszenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, w dniu 17 marca […]

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!