2009

Europass dla pracodawców

We współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego Krajowe Centrum Europass oraz Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci organizuje cykl […]

Salon Matuturzystów PERSPEKTYWY 2009

Z inicjatywy Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, we wrześniu br. w 18 największych ośrodkach akademickich kraju […]

Spotkanie informacyjno-warsztatowe „EUROPASS – większe szanse na rynku pracy”, 16 września 2009, Płock

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Płocku organizuje w dniu 16-09-2009 dwa spotkania informacyjno-warsztatowe skierowane do nauczycieli i doradców […]

Konkurs CEDEFOP na badania zapotrzebowania pracodawców na kwalifikacje

CEDEFOP ogłosił konkurs na przygotowanie i przeprowadzenie badania wśród pracodawców dotyczącego zapotrzebowania na kwalifikacje we wszystkich sektorach gospodarki […]

Konferencja regionalna, 2 czerwca 2009, Białystok

W dniu 02/06/2009 w Białymstoku odbędzie się Konferencja zorganizowana przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, Fundację Rozwoju Systemu […]

Warsztaty „EUROPASS – większe szanse na rynku pracy”, 28 maja 2009, Lębork

Pomorskie Stowarzyszenie Edukacyjne EDUQ, punkt kontaktowy Eurodesk w Lęborku, organizuje warsztaty dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z regionu powiatu […]

“Warsztaty europejskie – Trzy kroki do kariery”, 14 maja 2009, Inowrocław

Ośrodek Komisji Europejskiej Europe Direct (ED) – Inowrocław, przy wydziale zamiejscowym Wyższej Szkoły Gospodarki w Inowrocławiu, przeprowadzi w […]

Seminarium dla przedstawicieli centrów informacji i planowania kariery zawodowej WUP, 22-23.04.2009

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy organizuje w dniach 22-23 kwietnia 2009 seminarium dla przedstawicieli centrów […]

Konferencja regionalna, 22 kwietnia 2009, Ełk

Na zaproszenie Dyrektora Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Krajowe Centrum Europass będzie współorganizatorem konferencji, która odbędzie się […]

Konferencja “Kierunki zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym”, 3 kwietnia 2009, Jarosław

W trakcie konferencji pt. “Kierunki zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym”, na zaproszenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Centrów Kształcenia […]

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!