Europass skończył 10 lat !

Europass skończył 10 lat !

Z początkiem 2005 roku pakiet dokumentów Europass ujrzał światło dzienne. Minęła dekada odkąd dokumenty umożliwiają przejrzyste prezentowanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego obywatelom całej Europy.

Początkowo nie było jeszcze jasne czy i na ile inicjatywa będzie realną odpowiedzią na potrzeby Europejczyków. Czy dokumenty przyczynią się do lepszego zrozumienia nabywanych kompetencji? Czy będą uznawane na poszczególnych poziomach rozwoju edukacyjnego i zawodowego, w świecie szkół, uczelni i pracodawców? Czy przyczynią się do podniesienia liczby i jakości efektów projektów mobilnościowych? Czy wreszcie pomogą podnieść poziom zatrudnienia?

Geneza powstania Europass wywodzi się z fundamentalnych idei zapewnienia równych szans obywatelom zjednoczonej Europy oraz idei obywatelstwa europejskiego, szczególnie prawa do swobodnego przepływu osób. Komisja Europejska poszukiwała rozwiązania gwarantującego swobodny dostępu do edukacji i pracy przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności systemów edukacyjnych poszczególnych krajów. Dlatego jeszcze pod koniec lat 90-tych wraz z agencją europejską Cedefop utworzyła Europejskie Forum na Rzecz Zwiększania Przejrzystości Kwalifikacji Zawodowych. Potrzebę istnienia europejskiego dokumentu umożliwiającego zaprezentowanie kwalifikacji i kompetencji zaakcentowano w listopadzie 2002r. w tzw. Deklaracji Kopenhaskiej. Dzięki temu 15 grudnia 2004r. decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady został przyjęty Europass.

Dziś widać, że rezultaty przerosły początkowe oczekiwania. Nie przypuszczano, że na przestrzeni dekady funkcjonowania programu użytkownicy wygenerują on-line ponad 50 milionów Europass-CV, a europejski portal  odnotuje ponad 100 milionów odwiedzin. Z roku na rok wzrasta również liczba posiadaczy poszczególnych dokumentów w Polsce. Tylko w zeszłym roku Krajowe Centrum wystawiło certyfikaty Europass – Mobilność 15 095 użytkownikom, co stanowi 39% wzrost w stosunku do roku poprzedzającego. Dziś widać wyraźnie jak dokumenty Europass umożliwiają lepszą wymianę zasobów ludzkich pomiędzy światami: edukacji i szkoleń oraz rynkiem pracy. Stanowią one ważną odpowiedź na wyzwania w czasach ekonomicznej niepewności.

Więcej informacji o tym jak powstał Europass na stronie: https://europass.cedefop.europa.eu/pl/about/history

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!