10 LAT EUROPASS

10 LAT EUROPASS

10 grudnia 2015 roku był dniem wyjątkowym. Najważniejsza dla nas była tego dnia konferencja Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET oraz jubileusz 10-tej rocznicy funkcjonowania programu Europass.

Konferencję roczną Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET pt. „Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem i szkoleniem zawodowym a szkolnictwem wyższym w odpowiedzi na wyzwania rynku pracy”, połączono z obchodami 10-tej rocznicy funkcjonowania programu Europass. W Warszawskim Domu Technika NOT zebrało się ok. 100 osób reprezentujących szkoły zawodowe, uczelnie wyższe, stowarzyszenia branżowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Na sali znaleźli się zarówno pracodawcy, jak i eksperci z instytucji edukacyjnych oraz z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego.

Konferencję otworzyli dyrektorzy programu Erasmus+: pani Izabela Laskowska (zastępca dyrektora ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego) oraz pan Marcin Rolnik (członek Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji). Pierwsze wystąpienie należało do przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej, pana Piotra Bartosiaka, Naczelnika Wydziału Inicjatyw Europejskich w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Konferencja była okazją do przeglądu dobrych praktyk w zakresie stosowania założeń systemu ECVET oraz do dyskusji na temat podnoszenia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście współpracy ze szkolnictwem wyższym oraz pracodawcami. Wśród mówców, poza ekspertami z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, znaleźli się także krajowi Eksperci ECVET oraz inni znamienici goście. W trakcie konferencji czynny był punkt informacyjno – konsultacyjny Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET oraz Krajowego Centrum Europass.

Mieliśmy również dodatkowy powód do radości. Świętowaliśmy 10. jubileusz funkcjonowania programu Europass. Konferencja stała się zatem wydarzeniem sprzyjającym wzmocnieniu synergii pomiędzy Zespołem Ekspertów ECVET a Krajowym Centrum Europass. Wszyscy goście, w tym użytkownicy dokumentów Europass, mieli okazję wziąć udział w obchodach. Jubileusz stał się okazją aby przyjąć gości w specjalnie udekorowanej sali, poczęstować okolicznościowym tortem czy zaprosić do wspólnego zdjęcia we wcześniej przygotowanej foto-budce. Uczestnicy konferencji mogli też zapoznać się z aktualnymi statystykami dotyczącymi Europass zaprezentowanymi w formie infografik. Ponadto wyświetliliśmy zwycięskie filmy międzynarodowego Konkursu Europass Video 2015, których oficjalne ogłoszenie zaplanowano właśnie na 10 grudnia.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!