Europass na Start


Europass – Curriculum vitae


Europass – Paszport językowy


Europass – Mobilność


Europass – Suplement do dyplomu szkoły wyższej


Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe


Europass – Suplement do dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego

 

Biblioteka wzorów suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe


   • EUROPASS stwarza możliwości nauki i pracy w Europie, zwiększa Twoje szanse na rynku pracy!

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowego Centrum Europass.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!