W projekcie „Papiery do kariery” specjalnie przeszkoleni edukatorzy prowadzą lekcje o dokumentach Europass. Lekcje uczą, jak odnaleźć się na rynku pracy i edukacji, pomagają poznać swoje słabe i mocne strony, pokazują, w jaki sposób skutecznie zaprezentować swoje kwalifikacje.

Projekt będzie realizowany od lutego do października 2017 r. (kontynuacja zeszłorocznej edycji) przez Krajowe Centrum Europass, we współpracy z Krajowym Biurem Eurodesk Polska, także działającym w strukturze Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Celem projektu jest dotarcie z bezpośrednią informacją o dokumentach Europass do jak największej liczby młodych ludzi ze szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju. Lekcje mają za zadanie w ciekawy, interaktywny sposób umożliwić młodzieży nie tylko zapoznanie się z ideą Europass czy znaczeniem przejrzystości dokumentów aplikacyjnych, ale również uświadomić, jak ważna jest umiejętność oceny własnych kompetencji i ich prezentacji przed potencjalnym pracodawcą.

Scenariusz zajęć, opracowany przez trenerkę z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla młodzieży, został pozytywnie zaopiniowany przez doradcę metodycznego w zakresie doradztwa zawodowego z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Zadania i treści ujęte w scenariuszach lekcji są atrakcyjne, a osiągnięcie założonych celów jest możliwe dzięki zastosowaniu aktywizujących, interaktywnych metod pracy: dyskusja, burza mózgów, praca z Internetem oraz ciekawych pomocy dydaktycznych. Metody te integrują uczestników zajęć i rozwijają aktywne myślenie. Pod względem merytorycznym i edukacyjnym scenariusze w pełni realizują też zalecane treści programowe zawarte w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV poziomu edukacyjnego (przedmiot podstawy przedsiębiorczości). Zajęcia mają dwie wersje: lekcyjną – 45-min., i warsztatową – 90-min.

Lekcje prowadzą przeszkoleni edukatorzy – mający doświadczenie w realizowaniu podobnych projektów z młodzieżą – z następujących miast: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdańsk, Inowrocław, Jabłonka, Katowice, Kielce, Kraków, Leszno, Michałowo, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa i Zielona Góra. Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie, przede wszystkim w szkołach ponadgimnazjalnych każdego typu. Placówki zainteresowane poprowadzeniem lekcji lub warsztatu powinny skontaktować się z najbliższym konsultantem uczestniczącym w projekcie. Dane kontaktowe edukatorów realizujących projekt znajdują się poniżej.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o projekcie „Papiery do kariery”:


Dane kontaktowe osób prowadzących lekcje:


  • Toruń, zobacz: Inowrocław.Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz