Europass na Start


Europass – Curriculum vitae


Europass – Paszport językowy


Europass – Mobilność


Europass – Suplement do dyplomu szkoły wyższej


Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe


Europass – Suplement do dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego

 

Biblioteka wzorów suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe


   • EUROPASS stwarza możliwości nauki i pracy w Europie, zwiększa Twoje szanse na rynku pracy!